Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống_ Bổn mạng Blog Deus Caritas Est

Nhân dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. BBT Blog " Deus Caritas Est" xin chúc quí độc giả luôn luôn dồi dào sức khỏe và bình an của Chúa Thánh Thần.
Thay mặt BBT
GB. Man Jun Ho