Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Huy hiệu của các Đức Giám mục Việt Nam
Giáo tỉnh Hà Nội.

Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt.
Đức Giám mục phụ tá Hà Nội Laurenxo Chu Văn Minh

Đức Giám mục Vinh Phaolo Maria Cao Đình Thuyên
Đức Giám mục Lạng Sơn Giuse Đặng Đức Ngân

ĐứcGiám mục Hưng Hóa Anton Vũ Huy Chương

Đức Giám mục Bắc Ninh Cosma Hoàng Văn Đạt


Đức Giám mục Phát Diệm Giuse Nguyễn Năng

Đức Giám mục Thanh Hóa Giuse Nguyễn Chí Linh

Giáo tỉnh Huế

Đức Giám mục Đà Nẵng Giuse Châu Ngọc Tri


Đức Giám mục Kon Tum Micael Hoàng Đức OanhĐức Giám mục phó Nha Trang Giuse Võ Đức Minh

Đức Giám mục phụ tá Huế Phanxico Xavie Lê Văn Hồng


Đức cố Giám mục Qui Nhơn Huỳnh Đông Các

Giáo Tỉnh Sài Gòn

Đức cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận.
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hòa bình và công lý


Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Đức Giám mục phụ tá Sài Gòn NguyễnVăn Khảm

Dức Giám mục Phan Thiết Giuse Vũ Duy Thống

Đức Giám mục Đà Lạt Phê rô Nguyễn Văn Nhơn

Đức Giám mục Xuân Lộc Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Đức Giám mục Long Xuyên Gioan Baotixita Bùi Tuần

Đức Giám mục Long Xuyên Giuse Trần Xuân Tiếu


Đức Giám mục Vinh Long Toma Nguyễn văn Tân

Đức Giám mục Mỹ Tho Phaolo Bùi Văn Đọc


Đức Giám mục Vĩnh Long Giacobe Nguyễn Văn Mầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét