Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

Thánh Giuse - Người Công Chính


Tin mừng hôm nay xưng tụng thánh Giuse là người công chính. Đã có nhiều giải thích về sự công chính. Nhưng có lẽ bài sách thánh thứ 2 trích trong thư thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma hôm nay thực sự soi sáng cho ta hiểu công chính là gì.

Khi nói về tổ phụ Abraham, thánh Phaolô cho biết tổ phụ đã hoàn thành lời hứa của Chúa nhờ sống công chính. Sự công chính của tổ phụ được chứng tỏ qua đức tin. Đức tin của tổ phụ đã được bày tỏ qua ba cuộc thử thách.

Cuộc thử thách thứ nhất : Chúa gọi tổ phụ bỏ quê hương xứ sở để đến một vùng đất mới. Bấy giờ Abraham đã lớn tuổi, cơ nghiệp đã vững vàng, gia tộc đã yên ổn. Thế nhưng khi nghe tiếng Chúa gọi, ngài đã lên đường, bỏ cả quê hương xứ sở, bỏ cả cơ nghiệp, bỏ cả cuộc sống ổn định, đi vào miền sa mạc mênh mông gió cát, đi vào tương lai bấp bênh, đi vào xứ sở xa lạ. Tất cả chỉ vì tin vào Thiên Chúa.

Cuộc thử thách thứ hai : Chúa hứa cho tổ phụ một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Bấy giờ tổ phụ đã lớn tuổi, khó mà có con, nhưng ngài

vững tin vào lời Chúa hứa, dù lời hứa đó xem ra khó thực hiện theo suy nghĩ của người đời.

Cuộc thử thách thứ ba cũng là cuộc thử thách gay go nhất : khi Abraham có con trai là Isaac, Chúa truyền phải sát tế làm của lễ dâng cho Chúa. Thật là một thử thách lớn lao. Nhưng ngài vẫn vâng lệnh Chúa không chút hoài nghi. Vì thấy rõ lòng tin sắt đá của ngài nên Chúa đã cho ngài trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc, là cha những người tin. Và thánh Phaolô đã nói tổ phụ Abraham nên công chính nhờ sống đức tin mãnh liệt.

Như thế có thể nói, thánh Giuse là người công chính vì đã sống đức tin mãnh liệt vào Chúa. Đức tin của thánh Giuse thật lớn lao. Hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa trong tất cả mọi việc. Hoàn toàn tin tưởng đến độ hoàn toàn bỏ hết ý riêng để chỉ làm theo ý Chúa. Chỉ cần biết đó là thánh ý Chúa, thánh nhân thi hành ngay không chậm trễ, không tính toán thiệt hơn, không một ý kiến riêng tư, dù nhiều việc rất khó khăn, rất trọng đại, ảnh hưởng đến vận mạng, đến tính mạng của ngài. Như hôm nay, ngài đã toan tính bỏ trốn, nhưng khi nghe thiên thần truyền đạt thánh ý Chúa, ngài đã lập tức bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa. Dù thánh ý Chúa chỉ đến một cách nhẹ nhàng, có khi mơ hồ trong khi mê ngủ, ngài cũng vẫn mau mắn thi hành và thi hành một cách trân trọng, cặn kẽ. Ngài hoàn toàn phó thác mọi việc trong tay Chúa. Ngài coi mình là một dụng cụ trong tay Chúa để Chúa muốn sử dụng thế nào mặc ý Chúa.

Luân lý định nghĩa công bình là trả cho người khác những gì thuộc về họ. Ta có thể nói, công chính là trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Mà con người ta, tất cả những gì ta có, kể cả mạng sống ta, cả linh hồn thân xác ta, tất cả là của Chúa. Nên nếu có sống cho Chúa, hoàn toàn từ bỏ ý riêng để thực hiện thánh ý Thiên Chúa cũng chỉ là điều công bình và hợp lý.

Thiên Chúa là Cha toàn năng và yêu thương ta vô cùng. Nên khi ta bỏ hết ý riêng để thực hiện ý Chúa, ta không bị mất gì mà còn được tất cả. Nhất là được tham dự vào chương trình của Chúa. Chương trình ấy không những ích lợi cho bản thân ta mà còn cho mọi người. Tổ phụ Abraham nhờ sống theo ý Chúa mà đạt được lời Chúa hứa, trở thành tổ phụ của những người tin. Thánh Cả Giuse, nhờ hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa mà đưa công cuộc cứu độ của Chúa đến thành công, mở đầu một dân tộc mới trong Nước Thiên Chúa. Đó chính là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan Chúa đặt lên để coi sóc gia nghiệp của Chúa.

Mừng lễ thánh Cả Giuse, ta hãy noi gương Thánh Cả, biết trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa. Điều này không phải dễ dàng. Vì con người luôn bị cám dỗ muốn thoát ra khỏi ảnh hưởng của Thiên Chúa, muốn chiếm đọat quyền làm chủ của Chúa, muốn gạt Chúa ra khỏi đời mình. Nhưng ra khỏi vòng tay của Chúa, con người chỉ trở nên nghèo nàn khốn khổ. Oâng bà nguyên tổ đã muốn làm theo ý riêng, muốn chiếm đọat quyền của Thiên Chúa nên đã trở nên nghèo nàn khốn khổ, trần trụi xấu hổ. Chỉ khi đi theo sự hướng dẫn của Chúa, thực hành thánh ý Chúa con người mới nên phong phú và đạt được ý nghĩa đời mình.

Lạy Thánh Cả Giuse, xin thương che chở phù hộ Giáo phận Hà nội chúng con. Amen.+ĐTGM.Ngô Quang Kiệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét