Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Lễ các thánh nam nữ bắt đầu từ khi nào? Ý nghĩa?


I. Lịch Sử

Lễ các Thánh Nam Nữ đã có từ thế kỷ thứ IV. Thánh Ephraim người Syrie và Thánh Gioan Kim Khẩu đều biết đến một ngày mừng các Thánh Tử Đạo vào ngày 13.05 hằng năm. Hay rõ hơn là Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ này vẫn còn trong lịch sử phụng vụ Giáo Hội Hy Lạp và được gọi là Chúa Nhật Chư Thánh.

Trong Giáo Hội Tây Phương cũng có một thánh lễ từ thế kỷ thứ VII, lễ toàn thể các Thánh Tử Đạo mừng vào ngày 13.05. Đó là ngày lễ thánh hiến đền Panthéon của Roma, để kính Đức Trinh Nữa Maria và toàn thể các Thánh Tử Đạo vào ngày 13.05.609.

Lễ Chư Thánh (toàn thể các Thánh, chứ không dành riêng cho các Thánh Tử Đạo) được mừng vào ngày 1.11 hằng năm chỉ xuất hiện từ thế kỷ thứ VIII do các thầy Dòng Iriand, và Anh Quốc, khi sang truyền giáo ở Âu Châu đã đem theo, và trong thời gian ngắn đã phổ biến rộng rãi khắp Âu Châu. (Lm Nguyễn Văn Trinh, Phụng Vụ Chư Thánh).
I-ý nghĩa :

Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về đoàn ngũ đông đảo các Thánh Nam Nữ thuộc mọi thành phần đã theo sát Chúa Kitô trên trần gian. Các thánh hiện nay đang hưởng phúc Thiên Đàng .
Trong lịch sử Phụng Vụ Giáo Hội Thánh Lễ này được gọi là Thánh Lễ Chư Thánh . Đầu thế kỷ V, Đức Giáo Hoàng Bonifaciô IV đã nhận từ tay Hoàng Đế Phocas một Đền Thờ ngoại giáo, Đền thờ Pantheon tôn kính các Thần. Ngài đã thánh hiến đền thờ này dâng kính Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh Tử Đạo. Xác các Thanh Tử Đạo được chuyển đến an nghỉ tại đây. Mỗi năm có thánh lễ cử hành tại đây kính các Chư Thánh.
Thế Kỷ thứ VII, Đức Giáo Hoàng Grêgoriô IV thiết lập lễ tôn kính các Thánh trong toàn thể Giáo Hội. Lễ Các Thánh nhắc nhở mọi Người chúng ta rằng ai trong chúng ta cũng đều có thể nên thánh trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.

II Giáo Hội Mừng lễ các Thánh với lý do.

Nhiều người sống lành chết thánh thiện nhưng chưa được Giáo Hội biết đến để tôn phong. Vô số các Thánh trên trời mỗi ngày càng gia tăng, không thể đếm và không thể ghi hết vào lịch phụng vụ để kính nhớ các ngài. Giáo Hội đã mừng lễ chung vào một ngày hôm nay.
1/ Sách Khai Huyền viết : “ Có một đoàn rất đông đảo không ai có thể đếm nổi từ mọi quốc gia , mọi chi tộc và mọi ngữ ngữ. Họ được đóng ấn trên trán như những tôi trung của Thiên Chúa “ ( kh 7, 3 – 9 )Chúng ta vui mừng và nài xin các ngài đã đến Thiên Đàng sau khi vượt qua cuộc đời trần gian, sẽ phù trợ cho chúng ta. Khi còn sổng các ngài, đủ mọi lứa tuổi và nghành nghề khác nhau, các ngài đương đầu với những khó khăn như chúng ta, cũng phải bắt đầu khởi sự lại nhiều lần, phải nỗ lực phấn đấu hằng ngày.
2/ Lời Giáo Huấn :
a/ Công đồng Vatican II , trong Hiến Chế Lumen Gentium có viết :
“ Các ngài tạo nên một toàn cảnh huy hoàng về những con người nam nữ, qua việc không mệt mỏi thực thi nhũng công việc hằng ngày trong vườn nho của Chúa. Sau khi đã sống một cuộc đời âm thầm, chẳng ai biết đến, và có khi những người quyền cao mạnh thế hiểu lầm, các ngài đã được Thiên Chúa đón nhận. Các ngài là những người thợ khiêm tốn, nhưng vĩ đại đối với công việc phát triển Nước Chúa...
Tóm lại; các ngài là những con người, nhờ ơn phù trợ của Thiên Chúa, đã biết cách giữ gìn và hoàn tất lý tưởng thánh thiện đã lãnh nhận khi chịu phép Thánh Tẩy “ ( LG . 40 )b/ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô trong bế giảng Thánh Lễ ngày 01-ll-1980 : Đức Giáo Hoàng đã giải thích cho chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của ngày mừng lễ các Thánh hôm nay, Thánh Lễ còn được gọi là Thánh Lễ của niềm vui. “ Chúng ta vui mừng lễ để tôn kính các Thánh. Kinh nghiệm ấy tương tự như những điều chúng ta cảm nghiệm trong gia đình đông đúc, nơi đó chúng ta cảm thấy tình thân thương như ở nhà ”
Thánh Bênađô nói : “ Thú thật trong dịp lễ kính các Thánh Nam Nữ tôi thấy một niềm vui khát vọng bừng cháy lên trong tôi…chúng ta được vui hưởng trong cộng đoàn hạnh phúc với các ngài và đáng được nên những người đồng hương các Thánh Tổ Phụ, Các Thánh Tiên Tri, các Thánh Tông Đồ, được gia nhập vào đạo binh các Thánh Tử Đạo, các Thánh Chủ Chăn, các Thánh Nam Nữ…Tóm lại là hợp đoàn cùng các Thánh…mà chúng ta vẫn coi thường vẫn làm ngơ ”.

(Các) nguồn

lịch sử http://www.ngonnennho.net/showthread.php…
ý nghĩa http://nhacthanh.net/diendan/showthread.…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét