Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

CÁO PHÓ


TRONG NIỀM TÍN THÁC VÀO CHÚA KI TÔ PHỤC SINH


Tòa Giám Mục Bà Rịa kính báo:Cha cố PHAOLO VŨ MINH TRÍ
Sinh năm 1920

Thụ phong Linh Mục tại Phát Diệm ngày 02-4-1949

Chánh xứ Nam Bình (giáo phận Bà Rịa): 1961-2002

Hưu: 2002-2012

Tạ thế lúc 15g10 ngày 05-6-2012 tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Phước Lâm (giáo phận Bà Rịa)

Thánh Lễ An Táng lúc 8g00 ngày 08-6-2012 tại nhà thờ Nam Bình.

Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Phaolô.

“Ta là sự sống lại và là sự sống,
Ai tin vào Ta dầu có chết cũng sẽ được sống” (Ga 11,25-26)


Tiểu sử Cha Cố Phaolô VŨ MINH TRÍ

Ngày 13-7-1920: Sinh tại xã Phúc Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, thuộc giáo phận Phát Diệm
Năm 1927: Học trường làng Phúc Nhạc
Năm 1933: Tu học trường Thử Trì Chính, Phát Diệm
Năm 1937: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Phúc Nhạc, Phát Diệm
Năm 1942: Tu học tại Đại Chủng Viện Thượng Kiệm, Phát Diệm
Ngày 2-4-1949: Thụ phong Linh mục tại nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm, do Đức Cha Anselmô Tađêô Lê Hữu Từ
Năm 1952: Phó xứ Chánh Tòa Phát Diệm
Năm 1953: Linh hướng Trường Thử Trì Chính, Phát Diệm
Năm 1954: Di cư vào Nam, dừng chân tại Lộc An, Phước Hải, Bà Rịa
Năm 1961-2002: Chánh Xứ tiên khởi giáo xứ Nam Bình, giáo hạt Vũng Tàu, giáo phận Bà Rịa
Năm 2003-2007: Nghỉ hưu tại giáo xứ Hiền Đức, giáo hạt Long Thành, giáo phận Xuân Lộc
Năm 2007-2011: Nghỉ hưu tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu
Năm 2011-2012: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Bà Rịa (giáo xứ Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Ngày 05-6-2012: Về Nhà Cha trên trời lúc 15g10.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét