Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Văn thư của TGM GP Vinh gửi UBND Tỉnh Nghệ An về sự việc tại giáo điểm Con Cuông
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét