Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

Giáo xư Vũng Tàu mưng kính lê quan thây Giacobe và 120 năm ngày thành lâp Giáo xư


Đươc thành lâp năm 1889.Là môt trong ba giáo xư đâu tiên ơ vùng Baria: Phươc Lê, Đât Đỏ & Vũng Tàu. Hiên nay giáo xư có khoảng gân 7000 nhân khâu trải dài trên địa bàn các phương 1, 2, 3, 4, Thăng Tam đươc chia làm bôn giáo họ Teresa, Phero, Vo nhiêm, Thánh Tâm.Giáo xư đã đóng góp cho giáo hôi nhiêu ngươì con ưu tú trong đó có Đưc cha Giacobe Nguyên Văn Mâu. Đúng ngày 25.7.2009 giáo xư sẽ dâng thánh lê đaị trào vào lúc 8 giơ do chính Đưc cha Toma Nguyên Văn Trâm, giám mục Giáo phân chủ tê cùng vơi các cha trong giáo phân nhân ngày lê kính thánh quan thây Giacobe và 120 năm thành lâp Giáo xư. BBT blog Giáo phân Baria xin đươc chia vui cùng cha chính và cha phó cùng toàn thê bà con giáo dân trong Giáo xư.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét