Hôm nay, 07/04/2012 Kỷ niệm tròn 20 năm ngày tấn phong Giám mục của Đức cha Giáo phận nhà Thomas Nguyễn Văn Trâm ( 07-05-1992), gia đình Giáo phận Bà Rịa xin gửi đến vị Cha chung những lời chúc tốt đẹp nhất , nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên Cha để Cha tiếp tục lèo lái con thuyền Giáo phận vững bước trước những gian nan và thử thách và Giáo phận luôn là một gia đình Hiệp Nhất trong Yêu thương