Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

cung hiến Thánh đường Gioan Tẩy giả 30-04-2012

Đúng 8h 30 sáng ngày 30-04-2012 Đức cha Tô ma Nguyễn Văn Trâm, giám mục Bà Rịa đã chủ sự nghi thức làm phép tượng thánh Gioan Tẩy giả phía trước thánh đường, cùng với sự hiện diện của cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn- Tổng đại diện, cha An Tôn Ngô Văn Hữu- quản hạt Vũng Tàu, cha G.B Nguyễn Văn Bộ chánh văn phòng TGM Bà Rịa và hơn 40 cha trong và ngoài giáo phận. Sau đó Đức cha cắt băng khánh thánh và sức dầu cung hiến ngôi thánh đường.

Thánh tích thánh tử đạo Mat1theu Lê Văn Gẫm
Làm phép tượng thánh Gioan Tẩy giả


nguyện kinh cầu các ThánhXức dầu thánh hiến bàn thờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét