Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

GIÁO PHẬN BÀ RỊA: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC - PHÓ TẾ

Sáng nay ngày 07/5/2012 vào lúc 8g30 tại Nhà thờ chánh tòa Bà Rịa toàn thể cộng đoàn Dân chúa vui mừng bên Chủ chăn và đoàn linh mục để tham dự thánh lễ truyền chức Phó tế và trao ban tác vụ Linh mục.
Đoàn đồng tế có sự hiện diện của Đức cha Tôma – Giám mục giáo phận Bà Rịa; Đức cha Tôma – Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc và khoảng 150 Linh mục trong và ngoài Giáo phận.

Trong thánh lễ này, Đức cha Giáo phận trao ban thánh chức Phó tế cho 15 thầy và 01 thầy Phó tế được lãnh nhận tác vụ linh mục. Cũng trong thánh lễ này cộng đoàn cũng cầu nguyện đặc biệt cho Vị Cha Chung khả kính nhân dịp kỷ niệm 20 năm lãnh nhận sứ mạng Giám mục 07/5/1992-07/5/2012.
Thật là một ngày hồng ân trọng đại cho toàn thể Giáo phận, cách đặc biệt cho cả vùng Hạt Bình Giả chúng ta. Vì chính hôm nay Giáo phận lại có thêm những “Thợ Gặt Mới” bên cạnh Người Cha kính yêu và những Đàn Anh đáng mến của mình và ngay tại Xứ Bình này từ Xuân Sơn ra đến Ngãi Giao lên tận Cù Bị đều có những người con là Tân chức hôm nay. Thầy Phaolô Trần Đình Tam (thuộc Gx Vinh Trung); Tân linh mục Micae Lê Công Khanh (giúp xứ Vinh Châu); Thầy Phaolô Lê Trần Hoàng Phan (giúp xứ Vinh Hà, nhà tại Xuân Sơn); Thầy Philipphê Hoàng Sỹ Tuấn (giúp xứ Ngãi Giao, nhà tại Cù Bị).
Cầu xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn trên Đức Cha; Quý Cha và Quý Thầy để Đoàn chiên luôn có những Mục tử thánh thiện; khôn ngoan; nhiệt thành và can đảm chăm sóc giữ gìn.
Xin chúc mừng Quý Ông Bà Cố và Gia đình, xin Chúa cũng thương ban cho các Gia đình và nhiều bạn trẻ quảng đại hiến dâng đời mình phục vụ cho nhân loại trong ơn gọi thánh hiến.

Jos. Nguyễn Xuân Lam.
Nguồn: binhgia.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét