Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

Cái nhìn tổng quát về Giáo Hội Việt Nam

Ngày 24.11.2009, lễ 117 Thánh tử đạo Việt Nam, Giáo hội Công giáo tại Việt nam bắt đầu Năm Thánh 2010 để mừng 350 năm thành lập Giáo hội tại Việt Nam (1659-2009) và 50 năm lập hàng Giáo phẩm Việt Nam (1960-2010).

Những niên đại quan trọng từ gần 50 năm qua:

1962-1965: Công đồng Vatican II: đối thoại và hợp tác trong bác ái để tìm sự thật, thế nhưng Giáo hội Công giáo Việt Nam chỉ vừa bắt đầu tiến trình học hỏi và áp dụng những chỉ thị của Công đồng Vatican II thì đã bị chiến tranh và chế độ Cộng sản dập tắt.

1975-2010 chia 2 giai đoạn: 10 năm đóng cửa (1975-1985) và 25 mở cửa ra thế giới bên ngoài (1986-2010). Công cuộc hội nhập và truyền giáo tại Việt Nam được thử thách trong tiến trình tôn trọng và thấm nhập vào bản sắc văn hóa Việt nam đang khi thu nhập những tinh hoa của văn hóa Kitô giáo Tây phương.

Thống kê về hiện tình Giáo hội Công giáo Việt nam:

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam có 3 tổng giáo tỉnh và 26 giáo phận, được phân chia ra như sau:
Giáo tỉnh Hà nội có 10 giáo phận: Hà nội, Bắc ninh, Thái bình, Bùi chu, Phát diệm, Hải phòng, Hưng hóa, Lạng sơn, Thánh hóa, Vinh.
Giáo tỉnh Huế có 6 giáo phận: Huế, Đà nẵng, Qui nhơn, Kontum, Buôn mê thuột, Nha trang.
Giáo tỉnh Sài Gòn có 10 giáo phận: Saigòn, Vĩnh long, Cần thơ, Đà lạt, Mỹ tho, Long xuyên, Phú cường, Xuân lộc, Phan thiết, Bà rịa.

Thống kê về nhân sự;

- 1 Hồng y tổng giám mục, 2 Tổng giám mục, 40 Giám mục.
- 3000 linh mục triều.
- 770 linh mục dòng.
- 15.750 tu sĩ nam nữ.
- 57.000 giáo lí viên.
- 6.2 triệu giáo dân.
- 2.135 giáo xứ, giáo điểm, giáo họ.
- 190 cơ sở xã hội, nhà trẻ, dạy nghề, lớp học, từ thiện, khám bịnh.Tổng hợp (Theo Vietcatholicnews)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét