Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục Giáo phận năm 2011
Đầu tháng 9/2011 .Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm vừa quyết định bổ nhiệm Cha Antôn Nguyễn Minh Trí làm phó xứ Vũng Tàu thay cho Cha Giuse Đinh Phước Đại . Cha Đại được bổ nhiệm làm chính xứ Long Tâm, hạt Bà Rịa. Đồng thời Đức cha cũng cho phép cha Phaolô Nguyễn Hữu Thời (66 tuổi ) được thôi giữ chức Tổng Đại Diện và bổ nhiệm cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (59 tuổi), Giám đốc TCV St Thomas Aquino Phước Lâm làm tân Tổng Đại Diện. Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn sinh năm 1952, được thụ phong linh mục năm 1980 hiện đang là Giám đốc TCV Phước Lâm và đặc trách 2 UB là UB Giáo lý Đức tin và UB Linh mục và tu sĩ của Giáo phận. Theo niên giám năm 2011 của GP hiện có 250.980 giáo dân, gồm 5 hạt với 78 giáo xứ, giáo họ biệt lập, hơn 140 linh mục và 750 nam nữ tu sĩ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét