Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Đức Cha viếng thăm mục vụ và Ban Phép Thêm Sức tại Giáo xứ Vinh Hà

Ngày 31/08/2011, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giáo phận Bà Rịa đã đến viếng thăm mục vụ và Ban Phép Thêm Sức tại Giáo Xứ Vinh Hànguồn http://www.binhgia.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét