Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Đức Giám Mục thăm viếng Mục Vụ tại Giáo xứ VINH TRUNG

Hôm nay; 22/10/2011, Đức Cha Tôma Nguyễn văn Trâm đã kinh lý Mục vụ tại Giáo xứ Vinh Trung.

Đức Giám Mục đã dâng Thánh Lễ cùng với Cha Quản hạt, Cha Phụ trách cộng đoàn Phanxicô Bình Giả và các Cha trong Giáo hạt Bình Giả

Đức Cha kêu gọi mọi người hãy sống bác ái thương yêu nhau theo tinh thần của Năm Thánh: "Để họ nên một"theo binhgia.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét