Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009

Chúc mưng nhân ngày sinh nhât Thánh Gioan Baotixita

Hôm nay ngày 24 tháng 6 toàn thê Giáo hôi Công giáo toàn câu hân hoan mưng kính trọng thê sinh nhât thánh Gioan Tây giả. Boyvut@ xin chúc tât cả mọi ngươì đã nhân thánh Gioan Tây giả làm quan thây của mình. Câù chúc qua lơi câu bâu của thánh Gioan, mọi ngươì chúng ta sẽ biêt noi gương Thánh nhân làm chưng cho chúa Ki tô trươc mọi ngươì, luon sông thánh thiên và đẹp lòng Chúa.
Gioan Baotixita Hoàng Mạnh Dũng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét