Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

Sắc Lệnh Thành Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa

TÒA GIÁM MỤC BÀ RỊA
227 Cách Mạng Tháng Tám,
Phước Hiệp, Bà Rịa-Vũng Tàu. Việt Nam
(64) 737873 ,Số: 10-08/TGM

SẮC LỆNH THÀNH LẬP HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA

Các Nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế, từ năm 1975 đến nay, đã sinh sống và hoạt động tông đồ tại nhiều giáo phận khác nhau như Xuân Lộc, Bà Rịa, Sài Gòn và Buôn Ma Thuột.

Đức cố Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã tập họp các nữ tu nầy lại và từ năm 1982, Ngài đã xin Đấng Bản quyền Nhà Mẹ Huế ban phép cho Ngài giúp họ sống đời thánh hiến tại Giáo phận Xuân Lộc và ban cho họ hưởng quy chế Miền Dòng Mến Thánh Giá Huế - Xuân Lộc, nhưng theo pháp lý trực thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế.

Hiện nay, Miền Dòng Mến Thánh Giá Huế - Xuân Lộc gồm có 102 nữ tu khấn trọn và 62 nữ tu khấn tạm hiện diện tại 19 cộng đoàn tu sĩ trong các giáo phận nói trên. Các cộng đoàn nầy phát triển cách thành công về mọi mặt, đặc biệt về đời sống thiêng liêng, về việc điều hành quản trị, phương pháp đào tạo và các công tác tông đồ.

Để việc đón nhận, hướng dẫn các ơn gọi mới cùng việc huấn luyện các tu sĩ ngày càng thuận lợi hơn, đồng thời để các sinh hoạt mục vụ và tông đồ ngày càng đắc lực hơn, ngày 21 tháng 04 năm 2006 tại Huế, Tổng Tu Nghị Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế đã quyết định chấp thuận cho Miền Dòng Mến Thánh Giá Huế-Xuân Lộc được tách khỏi Hội Dòng Mẹ để trở thành một Hội Dòng mới gọi là Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa.

Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể, Giám mục Bản quyền Nhà Mẹ, đã phê chuẩn việc tách Miền Dòng Mến Thánh Giá Huế - Xuân Lộc ra khỏi Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế bằng văn thư số 17/06/TTGMH ngày 13 tháng 05 năm 2006.

Nữ tu Anna Trần thị Hồng Túy, Tổng Phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế, ngày 20 tháng 05 năm 2006, đã xin Đức Giám mục Giáo phận Bà Rịa cho Miền Dòng Mến Thánh Giá Huế - Xuân Lộc được trở thành Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa.

Đức Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, với Văn thư số 009/NN/06/TGM ngày 26 tháng 06 năm 2006, đã tham khảo ý kiến của Tòa Thánh về việc thành lập nầy và Bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc đã chấp thuận với Sắc lệnh số 3250/07 ngày 16 tháng 07 năm 2007.

Với lời thỉnh cầu của Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế và sự chấp thuận của Thánh Bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc, sau khi cầu nguyện và tham khảo ý kiến ban Tư vấn giáo phận, chiếu theo Giáo luât điều 579 về việc thành lập một hội dòng thuộc quyền giáo phận. NAY TÔI QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA với Nhà Mẹ tọa lạc tại Gx Xuân Sơn , hạt Bình Giã thuộc Giáo phận Bà Rịa.

Gồm tất cả các nữ tu trước đây thuộc Miền Dòng MTG Huế - Xuân Lộc

Với sắc lệnh nầy, tất cả các nữ tu thuộc Hội Dòng mới nầy vẫn giữ nguyên tình trạng lời khấn như hiện nay.

Ban Điều Hành tạm thời sẽ tổ chức một cử hành phụng vụ để công bố Sắc lệnh nầy và chính thức khai mạc Hội Dòng mới.

Làm tại Tòa Giám mục Bà Rịa, ngày 01 tháng 05 năm 2008
Lễ Thánh Giuse Thợ

+ Tôma NGUYỄN VĂN TRÂM
Giám mục Giáo phận Bà Rịa
(Ấn Ký)

Văn Phòng Tòa Giám Mục Bà Rịa
Lm GB Nguyễn văn Bộ
(Thư Ký)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét