Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Giáo phận Bà Rịa sẽ có thêm 6 tân Linh mụcBÀ RỊA - Trước khi lên đường sang Rome "ad limina", viếng mộ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, triều yết Đức Giáo Hoàng và các Thánh Bộ tại Giáo Triều cùng với 30 vị Giám mục Việt Nam khác vào trung tuần tháng 6 này (20-06-2009), Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám mục giáo phận Bà Rịa sẽ phong chức Linh mục cho 6 Phó tế thuộc giáo phận Bà Rịa vào lúc 8h30 ngày 11-06-2009 tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, thành phố Vũng Tàu.

Danh sách các vị phó tế được phong chức gồm có:
1/ Giuse Vũ Minh Đạo
2/ Giuse Nguyễn Công Luận
3/ Giuse Vũ Đức Thịnh
4/ Antôn Nguyễn Văn Thuần
5/ Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tín
6/
Giuse Trần Đình Túc

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho 6 vị Tân chức trong thiên chức Linh mục sắp lãnh nhận, cầu nguyện cho Giáo phận Bà Rịa - Giáo phận non trẻ nhất Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét