Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ Ngày 24.6


"Mọi người tự hỏi : "Đứa trẻ nầy rồi sẽ thế nào đây ?" Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em" (Lc 1:66)

Điểm 1.- Gio-an Tẩy Giả đã là thánh ngay từ lúc chào đời.

Thánh Gio-an Tẩy Giả đã được đặc ân nầy là người ta mừng kính ngày sinh của ngài trong Giáo Hội, cũng như người ta mừng kính sinh nhật Đức Giê-su Ki-tô, vì theo lời thánh Bê-na-đô ngài đã là thánh ngay từ lúc chào đời, bởi lẽ ngài đã được Đức Giê-su tác thánh trong lòng mẫu thân ngài khi Đức Trinh Nữ rất thánh đến thăm bà Ê-li-sa-bét. Vì ngài thuộc về Đức Giê-su Ki-tô một cách rất gần gũi khi được Thiên Chúa Cha chọn làm người Tiền hô cho Con của Người, thì việc ngài được nâng cao lên trên những người khác trong ân sủng, và sự thánh thiện của ngài ngay lúc chào đời cũng là điều thật hợp lý. Vì thế mà Đức Giê-su đã nói : "trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả" (Mt 11:11).

Cùng với Giáo Hội chúng ta hãy mừng kính sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả, như là cội nguồn của sự thánh thiện của ngài và của sự thánh hóa cho nhiều người. Và vì chúng ta không được sinh ra trong thánh thiện, chúng ta hãy nguyện xin cho sự sinh ra lần thứ hai của chúng ta khi chúng ta rời bỏ thế gian, được là nguyên lý của sự thánh thiện của chúng ta. Và để nói theo thánh Lê-ô, chớ gì chúng ta đừng rơi vào lại trong tình trạng hèn hạ của chúng ta khi chúng ta sinh ra lần thứ nhất, do cách ăn ở không tương xứng với bậc sống mà chúng ta đã đảm nhận.

Điểm 2.- Gio-an Tẩy Giả đã thánh thiện trong đời sống của ngài.

Gio-an Tẩy Giả cũng thánh thiện trong chính lối sống của ngài. Vừa biết đi là ngài đã đi vào hoang địa (Lc 1:80), ở đó ngài sống cách ly với mọi liên hệ với người đời. Và mặc dù các thân sinh của ngài cũng là những người rtấ thánh thiện, dù hai ông bà sống cách biệt với thế gian đến mức nào đi nữa, thì Gio-an Tẩy Giả cũng xem đạo đức của hai ông bà dường như chưa đủ để nên gương mẫu cho ngài, như Chúa đòi hỏi ngài. Vì vậy ngài phải thụ giáo nơi Thiên Chúa, trong sự cô tịch và nguyện gẫm, để biết mình phải sống như thế nào, và - để đạt tới mức thánh thiện mà Thiên Chúa đòi hỏi ngài – ngài đã sống khổ hạnh một cách khác thường, chỉ bằng "châu chấu và mật ong rừng" (Mc 1:6). Ngài đã chuẩn bị việc rao giảng sự sám hối như vậy đó : phương pháp không thể sai lầm để rao giảng cách hữu hiệu, đó là thực thi điều mình rao giảng. Trong kinh phụng vụ ngày lễ của thánh nhân, Giáo Hội còn nêu thêm một lý do khác cho nếp sống cô tịch và khắc khổ của ngài, đó là ngài lo sợ linh hồn ngài bị ra ô uế bởi tội lỗi.

Cũng chính vì những lý do nầy mà Anh Em phải quyết tâm sống xa lánh thế gian, và có một nếp sống khôn ngoan và có quy củ.

Điểm 3.- Gio-an Tẩy Giả đã thực thi và rao giảng sự sám hối.

Trong hoang địa, Gio-an Tẩy Giả đã theo một nếp sống ăn năn sám hối cho tới năm ba mươi tuổi, nhờ đó ngài có đủ khả năng rao giảng cách thánh thiện. Khi ấy, theo lời sách Tin Mừng, Thiên Chúa đặt lời Người vào miệng Gio-an, "ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội". Đám đông lũ lượt kéo đến, những người thu thuế, và cả những binh lính nữa (x. Lc 3:2-3 tt), và ông dạy cho họ những điều họ phải làm để được cứu rỗi. Số đông những người đến với ông đã nghe theo lời khuyên bảo của ông, và đã ăn năn trở lại với Thiên Chúa. Chính gương sống cô tịch và khắc khổ của ông đã dễ dàng thu phục lòng người, và cổ vũ người ta ăn năn đền tội.

Do bậc sống của Anh Em, ngày ngày Anh Em phải rao giảng những chân lý của Tin Mừng : Anh Em hãy thực thi ít nhất các chân lý thích hợp với mọi Ki-tô hữu, trước khi giảng dạy cho họ. Nếu Anh Em không có được đặc ân làm người tiền hô của Đức Giê-su, như thánh Gio-an, thì Anh Em cũng có được đặc ân làm những người thừa kế thừa tác vụ của ông. Nhưng Anh Em cũng phải tin chắc rằng đặc ân ấy chỉ hữu hiệu đối với kẻ khác là trong chừng mực nó sinh ra những hiệu quả trong Anh Em. Vậy Anh Em hãy làm thế nào để được như vậy, không chậm trễ.

Bó hoa thiêng liêng : "Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến" (Mt 11:10).

Sư Huynh Francois Trần văn Ánh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét