Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

Thống kê linh mục Công giáo trên thế giới và tại Việt Nam

WHĐ (19.06.2009) – Trên thế giới và tại Việt Nam có bao nhiêu linh mục? Bao nhiêu người mới có một linh mục? Bao nhiêu giáo dân có một linh mục? Niên giám của Giáo Hội Công giáo toàn cầu và Niên giám của Giáo Hội Việt Nam cho biết như sau:

Thống kê linh mục Công giáo trên thế giới

(Theo Niên giám của Giáo Hội Công giáo, 31-12-2007)

Châu lục

Linh mục

Giáo phận

Dòng

Châu Phi

34.658

23.154

11.504

Châu Mỹ

121.495

79.654

41.841

Châu Á

52.802

30.991

21.811

Châu Âu

194.393

135.971

58.422

Châu Đại dương

4.676

2.661

2.015

TỔNG CỘNG

408.024

272.431

135.593

Châu lục

Số dân / 1 linh mục

Số giáo dân / 1 linh mục

Châu Phi

27.230

4.759

Châu Mỹ

7.469

4.680

Châu Á

50.432

2.290

Châu Âu

3.636

1.457

Châu Đại dương

7.312

1.931

Bình quân

12.879

2.810


Thống kê linh mục tại Việt Nam

(Theo số liệu thống kê của các giáo phận, ngày 31-12-2007)

Giáo phận

Số
linh mục

Số dân /
1 linh mục

Số giáo dân /
1 linh mục

Hà Nội

117

58.455

2.838

Hải Phòng

52

92.395

2.303

Vinh

157

32.353

3.066

Bùi Chu

224

6.378

1.732

Bắc Ninh

44

167.648

2.903

Hưng Hóa

60

114.684

3.617

Phát Diệm

69

14.217

2.219

Thanh Hóa

61

60.164

2.508

Thái Bình

70

52.143

1.713

Lạng Sơn

8

198.000

790

Huế

119

18.950

570

Quy Nhơn

85

43.940

800

Kon Tum

70

22.630

3.482

Nha Trang

179

9.218

1.086

Đà Nẵng

83

27.482

769

Ban Mê Thuột

118

22.464

2.933

Tp. HCM

610

10.024

1.067

Vĩnh Long

174

23.920

1.039

Cần Thơ

195

25.498

961

Mỹ Tho

99

43.212

1.126

Đà Lạt

194

6.258

1.609

Long Xuyên

218

19.330

1.097

Phú Cường

134

21.271

903

Xuân Lộc

366

6.521

2.230

Phan Thiết

115

10.136

1.350

Bà Rịa

100

10.529

2.321

TỔNG CỘNG

3.721

Bình quân

23.881

1.634Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét