Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN

DÒNG NAM:

1. Kitô Vua. Đc: Gh. Bãi Dâu, P.5, Vũng Tàu, BR-VT. Đt: 064 836050.

2. Xitô Thánh mẫu Phước Sơn. Đc: Gx. Phước Lộc, Phước Hoà, Tân Thành, BR-VT.

Đt: 064 876298.

3.Xito Thánh mẫu Thiên Phước. Đc: Gh Bãi Dâu, P.5, Vũng Tàu, BR-VT

DÒNG NỮ:

1. MTG Cái Mơn. Đc: Gh. Bãi Dâu, P.5, Vũng Tàu, BR-VT. Đt: 064 832150.

2. MTG Chợ Quán. Đc: Gx. Long Toàn, Bà Rịa, BR-VT. Đt: 064 825722.

3. Phan Sinh. Đc: GX. Vinh Châu, Bình Giả, Châu Đức, BR-VT. Đt: 064 881493.

4. Phanxicô. Đc: Gx. Xuân Sơn, Xuân Sơn, Châu Đức, BR-VT. Đt: 064 881251.

5. Thánh Phaolô thành Charter ,Đc: Gx. Vũng Tàu, 6 Lý Thường Kiệt, P.1, Vũng Tàu, BR-VT.

Đt: 064 853590.

6. Trinh Vương. Đc: Gx. Sao Mai, P.5, TP. Vũng Tàu, BR-VT. Đt: 064 832157.

7. Trợ Thế Thánh Tâm. Đc: Gx. Chu Hải, Hội Bài, Tân Thành, BR-VT. Đt: 064 827740.

8. Mến Thánh Giá Bà Rịa. Đc: Gx. Xuân Sơn, Xuân Sơn, Châu Đức, BR-VT.

9. Nữ tỳ Chúa Giê su linh mục. Đc: Gx. Bến Đá, P.5, Vũng Táu, BR-VT/

10. Xito Thánh mẫu Phước Thiện. Đc: Phước Hòa , Tân Thành, BR-VT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét