Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

DANH SÁCH LINH MỤC

(Cập nhật 16/4/2008)

1. Theophane Ven Phạm Hữu Ái (OC), sinh 1966, lm 27/9/2001. Đc: Xitô Bãi Dâu. Đt: 832165.

2. Tôma Aquinô Nguyễn Quốc Ánh, sinh 1969, lm 2/12/2004. Du học Roma.

3. Giuse Đoàn Văn Bảo (CssR), sinh 1968, lm 2/12/2004. Đc: Gx. Hữu Phước. Đt: 881627.

4. Vinh Sơn Điểm Trần Văn Bằng (OC), sinh 1938, lm 20/8/1969. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

5. Antôn Trần Văn Binh, sinh 1962, lm 4/9/2003. Đc: Gx. Bình Châu. Đt: 871536.

6. Gioan Berchmans Phan Sinh Biu (OC), sinh1950, lm 20/7/2005. Đc: Xitô Bãi Dâu. Đt: 832165.

7. Gioan B. Nguyễn Văn Bộ, sinh 1957, lm 17/12/1992. Đc: Gx. Bãi Dâu. Đt: 838540.

8. Giuse Trịnh Quang Cảnh, sinh 1927, lm 31/5/1958. Đc: Gx. Tân Phước. Đt: 842174.

9. Phanxicô X. Trần Quang Châu, sinh 1941. lm 28/5/1969. Đc: Gx. Láng Cát. Đt: 826975

10. Phaolô Nguyễn Văn Châu (CSsR), sinh 1964, lm 1/1/2001. Đc: CĐ Bãi Dâu. Đt: 834243.

11. Gioan B. Nguyễn Quyết Chiến (CM), sinh 1975. lm 21/10/2005. Đc: CĐ Hoà Thuận. Đt: 783347.

12. Đaminh Mai Chiến Chinh, sinh 1971, lm 5/7/2007. Đc: Gx. Vũng Tàu. Đt: 512166.

13. G.M.Vianney Trần Vũ Hoàng Chương, sinh 1962, lm 6/10/2005. Đc: Gx. Lam Sơn. Đt: 936144.

14. Giuse Phạm Hữu Công, sinh 1917, lm 23/5/1948. Đc: Nhà hưu Chí Hoà. Đt: (08) 9702570.

15. Gioan Trần Văn Cương (SDB), sinh 1949, lm.17/12/1992. Đc: Gx. Dũng Lạc. Đt: 825706.

16. Giuse Trần Văn Cử, sinh 1947, lm 25/5/1975. Đc: Gx. Ngọc Hà. Đt: 876217.

17. Gioan B. Nguyễn Tiến Dũng (OC), sinh 1964, lm 24/5/2003. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

18. Bênađô-Duệ Nguyễn Hùng Dũng (OC), sinh 1968, lm 18/9/2001. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

19. Tôma-Thiện Trần Văn Dưng (OC), sinh 1953, lm 18/1/1994. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

20. Đaminh Nguyễn Hoàng Dương, sinh 1971, lm 2/12/2004. Đc: Gx. Bãi Dâu.

21. Gioan B. Nguyễn Văn Đạo, sinh 1940, lm 19/7/1966. Đc: Gx. Thanh Phong. Đt: 876227.

22. Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo, sinh 1955, lm 17/12/1992. Đc: Gx. Nam Bình. Đt: 621384.

23. Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn (OC), sinh 1953, lm 11/4/1992. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

24. Phêrô Vũ Công Đoán, sinh 1957, lm 30/11/1996. Đc: Gx. Trung Đồng. Đt: 612742.

25. Phêrô Ngô Xuân Đông, sinh 1969, lm 2/12/2004. Đc: Gx. Văn Côi. Đt: 874011.

26. Phêrô Nguyễn Văn Giản, sinh 1945, lm 28/4/1972. Đx: Gx. Sao Mai. Đt: 835067.

27. Đaminh Ngô Ngọc Giáp, sinh 1969, lm 6/10/2005. Đc: Gx. Nam Đồng. Đt: 848102.

28. Antôn Padôva Phạm Sĩ Hanh (OC), sinh 1971, lm 15/5/2004. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298

29. Phaolô Nguyễn Thanh Hải (OFM), sinh 1961, lm 24/5/2003. Đc: CĐ Vinh Châu. Đt: 882846.

30. Đaminh Phạm Đình Hảo, sinh 1951, lm 22/9/1994. Đc: Gx. Bến Đá. Đt: 832065.

31. Camilô Lenli Nguyễn Văn Hậu (OC), sinh 1926, lm 21/3/1960. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

32. Giuse Nguyễn Văn Hậu, sinh 1945, lm 1/5/1974. Đc: Gx. Lam Sơn. Đt: 876329.

33. Đaminh Phạm Văn Hiền (OC), sinh 1938, lm 14/9/1966. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

34. Giuse Đỗ Đức Hiện, sinh 1966, lm 11/4/2002. Đc: Gx. Kitô Vua. Đt: 874328.

35. Antôn Trần Minh Hiển (PSS), sinh 1929, lm 29/6/1961. Đc: Gx. Chu Hải. Đt: 740959.

36. Simon Hoà Trần Hiếu (OC), sinh 1945, lm 30/11/1975. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

37. Eđua Trần Ngọc Hoan (OC), sinh 1954, lm 9/6/1997. Đc: Xitô Bãi Dâu. Đt: 832165.

38. Giuse Vũ Văn Hoàng, sinh 1970, lm 6/10/2005. Du học Pháp.

39. Augustinô Trần Thanh Hoà, sinh 1969, lm 6/10/2005. Đc: Vinh Châu. Đt: 968730.

40. Giuse Nguyễn Quang Hoá, sinh 1970, lm 17/8/2006. Đc: Gx. Tân Châu. Đt: 612678.

41. Giuse Nguyễn Văn Huân (OFM), sinh 1955, lm 17/12/1992. Đc: Gx. Xuân Sơn. Đt: 881251.

42. Augustinô Nguyễn Văn Huệ (OC), sinh 1957, lm 13/01/2001. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

43. Phêrô Trần Xuân Huệ, sinh 1970, lm 6/10/2005. Đc: Gx. Sơn Bình. Đt: 887550.

44. Đaminh Hoàng Quốc Hùng, sinh 1969, lm 17/8/2006. Đc: Gx. Mai Khôi. Đt: 970320.

45. Đaminh Vũ Duy Hùng, sinh 1968, lm 2/12/2004. Đc: Gx. Hải Sơn. Đt: 876136.

46. Gioan Bosco Trần Văn Hùng (OC), sinh 1967, lm 2/12/2004. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

47. Phaolô Lê Đình Hùng, sinh 1968, lm 2/12/2004. Đc: Gx. Long Kiên. Đt: 825820.

48. Phêrô Nguyễn Quy Hùng, sinh 1971, lm 6/10/2005. Đc: Gx. Chánh Toà. Đt: 746255.

49. Augustinô Hoàng Minh Hùng (OFM), sinh 1969, lm 29/6/2007. Đc: Hoà Hội. Đt: 875008.

50. Đaminh Trần Thế Huy, sinh 1969, lm 6/10/2005. Đc: Gx. Tân Phước. Đt: 672413.

51. Phêrô Trần Văn Huyên, sinh 1947, lm 15/4/1975. Đc: Gx. Vũng Tàu. Đt: 810339.

52. Antôn Ngô Văn Hữu, sinh 1947, lm 15/6/1975. Đc: Gx. Hải Xuân. Đt: 840031.

53. Vinh Sơn Trần Văn Khải, sinh 1957, lm 17/12/1992. Đc: Gx. Hoà Xuân. Đt: 872114.

54. Giuse Phạm Văn Khiết, sinh 1969, lm 2/12/2004. Đc: Gx. Hoà Lâm. Đt: 799296.

55. Phaolô Bùi Đức Kỳ, sinh 1954, lm 1/10/1988. Đc: Gx. Vinh Hà. Đt: 881061.

56. Phêrô Ngô Kỷ, sinh 1935, lm 29/4/1970. Đc: Gx. Vinh Châu. Đt: 881184.

57. Gioan Vương Đình Lâm (OC), sinh 1930, lm 28/8/1957. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

58. Giuse Trần Hữu Lâm, sinh 1969, lm 2/12/2004. Đc: Gx. Long Điền. Đt: 869390.

59. Phanxicô X. Vũ Sơn Lâm, sinh 1972, lm 5/7/2007. Đc: Gx. Chánh Toà. Đt: 824489.

60. Antôn Claret Tô Ngọc Liêm, sinh 1961, lm 2/12/2004. Đc: Gx. Sơn Bình. Đt: 887550.

61. Phêrô Đặng Duy Linh, sinh 1966, lm 4/9/2003. Đc: Gx. Đất Đỏ. Đt: 866388.

62. Matthêu Nguyễn Bá Linh (OC), sinh 1950, lm 8/01/1994. Đc: Xitô Bãi Dâu. Đt: 832165.

63. Matthêu Trần Bảo Long, sinh 1957, lm 25/1/2000. Đc: Gx. Châu Pha. Đt: 828161.

64. Gioan B. Nguyễn Đình Luận, sinh 1944, lm 28/4/1973. Đc: Gx. Ngãi Giao. Đt: 881508.

65. Matthia Huỳnh Ngọc Luận, sinh 1951, lm 20/11/1975. Du học Roma.

66. Giuse Nguyễn Văn Lượng, sinh 1953, lm 25/1/2000. Đc: Gx. Thiện Phước. Đt: 885531.

67. Giuse Phạm Văn Lý, sinh 1957, lm 17/12/1992. Đc: Gx. Chánh Toà. Đt: 825705.

68. Phêrô Đậu Văn Minh (OFM), sinh 1950, lm 26/01/1977. Đc: CĐ Vinh Châu. Đt: 882846.

69. Giuse Nguyễn Bá Thanh Minh, sinh 1967, lm 25/1/2000. Đc: Gx. Kim Hải. Đt: 826622.

70. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Minh, sinh 1956, lm 7/2/1996. Đc: Gx. Phước Tỉnh. Đt: 842907.

71. Giuse Đoàn Như Nghĩa, sinh 1957, lm 9/6/1994. Đc: Phước Bình. Đt: 244166.

72. Bênêđictô Nguyễn Văn Nghĩa (OC), sinh 1957, lm 6/9/1997. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

73. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc (OC), sinh 1941, lm 4/8/1973. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

74. G.M. Vianney Nguyễn Văn Ngọc (OC), sinh 1942, lm 12/5/1973. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

75. Giuse Hoàng Cao Nguyên, sinh 1967, lm 2/12/2004. Đc: Gx. Vinh Trung. Đt: 881225.

76. G.M. Vianney Đỗ Thống Nhất (OC), sinh 1970, lm 20/7/2005. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

77. Phaolô Trần Kim Phán, sinh.1953, lm 25/1/2000. Đc: Gx. Mai Khôi. Đt: 885207.

78. Phêrô Nguyễn Thái Phúc, sinh 1957, lm 7/2/1996. Đc: Gx. Đông Xuyên. Đt: 611166.

79. Giuse Trần Trung Phụng (OFM), sinh 1957, lm 1/1/2001. Đc: Gx. Hoà Hội. Đt: 875008.

80. Phanxicô X. Đinh Huỳnh Phùng, sinh 1951, lm 23/10/1997. Đc: Gx. Quảng Thành. Đt: 885518.

81. George Nguyễn Đức Phùng (SDB), sinh 1954, lm 25/1/1999. Đc: Gx. Phước Lộc. Đt: 876195.

82. Bênêđictô Ngô Minh Phước, sinh 1956, lm 23/10/1997. Đc: Gx. Xuân Ngọc. Đt: 897155.

83. Phanxicô X. Trần Văn Phương (SDB), sinh 1957, lm 1/1/2001. Đc: Gx. Dũng Lạc. Đt: 720734.

84. Phaolô Phạm Trọng Phương, sinh 1946, lm 25/1/1999. Đc: Gx. Hoà Thuận. Đt: 877130.

85. Vinh Sơn Nguyễn Huy Quang, sinh 1969, lm 17/8/2006. Đc: Gx. Hải Lâm. Đt: 674227.

86. Giuse Nguyễn Văn Quang (SDB), sinh 1948, lm 2/7/1976. Đc: Gx. Phước Lộc. Đt: 876195.

87. Timôthêô Thân Văn Quý (OC), sinh 1945, lm 13/9/1975. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

88. Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh, sinh 1960, lm 17/12/1992. Đc: Gx. Chu Hải. Đt: 826531.

89. Antôn Đặng Đình Sĩ (OFM), sinh 1966, lm 2/12/2004. Đc: Gx. Xuân Sơn. Đt: 881251.

90. Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, sinh 1952, lm 31/12/1980. Đc: CV. Phước Lâm. Đt: 674358.

91. Giuse Trần Minh Sơn, sinh 1950, lm 1/10/1988. Đc: Gx. Phước Lâm. Đt: 842251.

92. Phêrô Trần Thanh Sơn, sinh 1965, lm 11/4/2002. Đc: Gx. Hải Đăng. Đt: 848646.

93. Philipphê Hoàng Kim Tâm(OC), sinh 1946, lm 21/4/1976. Đc: Xitô Bãi Dâu. Đt: 832165.

94. G.M. Vianney Lê Quang Tấn, sinh 1971, lm 6/10/2005. Đc: Gx. Gioan. Đt: 515222.

95. Phaolô Phạm Minh Tân, sinh 1971. lm 6/10/2005. Đc: Gx. Phước Lâm. Đt: 671737.

96. Giuse Vũ Văn Tân, sinh 1937, lm 30/4/1967. Đc: Gx. Thuỷ Giang. Đt: 848361.

97. Giuse Lê Thanh, sinh 1946, lm 29/6/1974. Đc: Gx. Kim Long. Đt: 985887.

98. Giuse Nguyễn Ngọc Thảo, sinh 1972, lm 2/12/2004. Du học Pháp.

99. Giuse Nguyễn Hữu Thập (OP), sinh 1974. lm 5/7/2007. Đc: Gx. Bông Trang. Đt: 878122.

100. Anphongsô Nguyễn Văn Thế, sinh 1961, lm 4/9/2003. Đc: Gx. Phước Thành. Đt: 848368.

101. Tôma Nguyễn Hữu Thiện, sinh 1943, lm 14/1/1992. Đc: Gx. Hoà Phước. Đt: 875314.

102. Giuse Hoàng Đức Thịnh, sinh 1936, lm 28/4/1964. Đc: Gx. Long Hương. Đt: 826476.

103. Maximô Đỗ Chính Thống (OC), sinh 1924, lm 20/8/1954. Đc: Xitô Bãi Dâu. Đt: 832165.

104. Phaolô Nguyễn Hữu Thời, sinh 1945. lm 19/3/1974. Đc: Gx. Tân Châu. Đt: 833617.

105. Tôma Nguyễn Phong Thuận (OC), sinh 1972, lm 1/1/2001. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

106. Giuse Trịnh Văn Thuận, sinh 1965, lm 11/4/2002. Đc: Gx. Thủ Lựu. Đt: 720312.

107. Giuse Khang Nguyễn Long Tiên (OC), sinh 1968, lm 2/12/2004. Đc: Xitô Bãi Dâu. Đt: 832165.

108. Giuse Võ Công Tiến, sinh 1956, lm 25/1/1999. Đc: Gx. Hoà An. Đt: 878107.

109. Antôn Nguyễn Văn Toàn, sinh 1966, lm 25/1/2000. Đc: Gx. Quảng Nghệ. Đt: 881616.

110. Phêrô Đỗ Minh Trí (CSsR), sinh 1961. lm 11/4/2002. Đc: Gx. Hữu Phước. Đt: 881627.

111. Giuse Đặng Cao Trí, sinh 1967, lm 11/4/2002. Đc: Gx. Long Tâm. Đt: 826290.

112. Phêrô Đinh Quang Trí (SSS), sinh 1955. lm 28/6/2005. Đc: Gx. Long Toàn. Đt: 737356.

113. Phaolô Vũ Minh Trí, sinh 1920. lm 2/4/1949. Hưu. Đc: Gx. Bãi Dâu. Đt: 551587.

114. Antôn Lê Quang Trình, sinh 1940, lm 31/5/1966. Đc: Gx. Hải Xuân. Đt: 840753.

115. Giuse Đinh Công Tuý (SDB), sinh 1972, lm 3/3/2005. Đc: CĐ Phước Lộc. Đt: 876195.

116. Max. Kolbe Ngô Quang Tuý (OC), sinh 1967, lm 2/12/2004. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

117. Giuse Phạm Ngọc Tuyến, sinh 1959, lm 25/1/2000. Đc: Gx. Hải Lâm. Đt: 676747.

118. Đaminh - Saviô Phạm Văn Vinh (OC), sinh 1968, lm 18/10/2002. Đc: Xitô Phước Lộc. Đt: 876298.

119. Emmanuel Triệu Trần Văn Vĩnh (OC), sinh 1969, lm 20/7/2005. Đc: Xitô Bãi Dâu. Đt: 832165.

120. Giuse Vũ Quốc Vịnh, sinh 1968, lm 25/1/1999. Du học Pháp.

121. Phaolô Nguyễn Thanh Vũ, sinh 1970, lm 6/10/2005. Đc: Gx. Đất Đỏ. Đt: 688668.

122. Giuse Chu Quang Vượng (OFM), sinh 1961, lm 13/1/2001. Đc: CĐ Xuân Sơn. Đt: 882614.

123. Augustinô Vũ Văn Xuân, sinh 1965, lm 6/10/2005. Đc: Gx. Song Vĩnh. Đt: 876299.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét