Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

QUÝ ĐỨC CHA GỐC GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Ðức Cha Giuse Phạm Văn Thiên

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phú Cường

Khẩu Hiệu : "Ơn Chúa Ở Cùng Tôi".

Ðức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long

Khẩu Hiệu : "Yêu Thương Và Lao Khổ"

Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm

Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Bà Rịa

Khẩu Hiệu : "Hiền Lành Và Khiêm Nhường"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét