Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

Hân hoan báo tin: TÂN NỮ ĐAN VIỆN XITÔ PHƯỚC THIỆN

V/v Thành lập NỮ ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU PHƯỚC THIỆN 4/194 - Ấp Hải Sơn - xã Phước Hòa - H. Tân Thành - Tp. Bà Rịa - Vũng Tàu. Tel: 064.3876513. Email: xitophuocthien@vnn.vn

Trọng kính Cha Chủ Tịch Liên Tu Sĩ TP. HCM,

Chúng con Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam,

hân hoan thông tin để Cha Chủ Tịch cùng hiệp thông vui mừng tạ ơn Chúa với ngành Nữ Xitô chúng con.

Kể từ ngày 29 - 11 - 2008, ngành nữ Xitô chúng con có thêm một Đan Viện Tu Trì (Sui Juris) mới:

NỮ ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU PHƯỚC THIỆN.

4/194 - Ấp Hải Sơn - xã Phước Hòa - H. Tân Thành - Tp. Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 064.3876513

Email: xitophuocthien@vnn.vn

và Tân Viện Trưởng

MARIA CECILIA NGUYỄN THỊ OANH

Chúng con kính xin Cha Chủ Tịch giúp lời cầu nguyện cho Tân Đan Viện và Tân Viện Trưởng, đồng thời ghi tên Tân Đan Viện và Tân Viện Trưởng vào Danh sách Các Dòng và Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp, để Tân Viện Trưởng và Đan Viện của người từ nay được vui mừng hiện diện và tham gia các sinh hoạt của Liên Tu Sĩ TP.HCM.

Chúng con xin chân thành tri ân Cha Chủ Tịch Liên Tu Sĩ TP.HCM. Kính chúc sức khỏe Cha Chủ Tịch và xin Cha chúc lành cho chị em Nữ Xitô chúng con.

Kính thư,

Maria Gioan Thánh Giá Phạm Ghy Tạc

Viện Trưởng

Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét