Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

DCCT kiến nghị lần 2 về Tu viện Đà Lạt

Ngày 14/12/2010 Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã gửi Đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy hoạch đối với Khu đất của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam toạ lạc tại phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hai tháng rưỡi đã trôi qua mà Nhà Dòng vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của UBND tỉnh Lâm Đồng cũng như của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trong khi đó, UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn tiếp tục ngang nhiên cho thực hiện việc quy hoạch mà không hề trao đổi với chủ sở hữu là Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Vì thế, ngày 03/03/2011 vừa qua linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Chánh Văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã ký Đơn kiến nghị lần 2 gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc này.

Dưới đây là nguyên văn Đơn kiến nghị:

Ngày 03 tháng 03 năm 2011

Kính gửi: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

V/v: Quy hoạch đối với Khu đất của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam toạ lạc tại phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM

38 Kỳ Đồng, Quận 3, TP.HCM

Do Linh mục Phạm Trung Thành – Giám tỉnh – làm đại diện

(Có uỷ quyền cho Linh mục Đinh Hữu Thoại – Chánh Văn phòng)

Trân trọng trình bày:

1) Vừa qua, ngày 14/12/2010 Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã có văn bản gởi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Quy hoạch đối với Khu đất của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam toạ lạc tại phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định tạm ngưng thực hiện quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên để chờ quyết định giải quyết của Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng thời UBND tỉnh Lâm Đồng phải có văn bản chính thức gởi Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam về căn cứ, nội dung quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên trên phần đất của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

2) Tuy nhiên, đến nay sau hơn 2 tháng rưỡi Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến nội dung trên.

3) Trong khi đó, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế được biết hiện UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn đang cho tiến hành thực hiện quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên. Bằng chứng là việc trưng bảng và phát quang để xây dựng công trình “Khối nhà hành chính và nghiên cứu” trên khu đất của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế toạ lạc tại phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nêu trên.

Kiến nghị:

Qua nội dung trình bày trên, một lần nữa Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định tạm ngưng thực hiện quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên để chờ quyết định giải quyết của Tổng Thanh tra Chính phủ về khiếu nại yêu cầu được nhận lại diện tích đất toạ lạc tại phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thuộc quyền quản lý của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế do nhận chuyển giao từ Đức Cha Jean Baptiste Cassaigne, trong đó có diện tích hiện đang quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng phải có văn bản chính thức gởi Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam về căn cứ, nội dung quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên trên phần đất của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Trân trọng,

Linh mục Đinh Hữu Thoại

Chánh Văn phòng

Nơi gởi:

+ Như trên;

+ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét