Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN

CHỦ ĐỀ


"NÊN HÌNH BÓNG GIÊSU"Ngày Chủ Nhật Lễ Lá 8 tháng 4 năm 2012

Tại Giáo xứ Long Tâm

  • 14 giờ 30 – 15 giờ 30 : Đón tiếp – khởi động – khai mạc
  • 15 giờ 30 – 16 giờ 15 : Giúp các bạn trẻ ý thức về tội, vì con người ngày hôm nay đánh mất cảm thức về tội, và hậu quả của tội là sự chết.
  • 16 giờ 15 – 16 giờ 20 : Sinh hoạt tại chỗ.
  • 16 giờ 20 – 16 giờ 45 : Sám hối.
  • 16 giờ 45 – 17 giờ 20 : Giao hòa.
  • 17 giờ 20 – 17 giờ 30 : Chào đón Đức Cha giáo phận.
  • 17 giờ 30 – 18 giờ 50 : Thánh lễ + Nghi thức lên đường
  • 18 giờ 50 – 19 giờ 20 : Bữa cơm Agape + Văn nghệ
  • 19 giờ 20 – 20 giờ 00 : Diễn nguyện cuộc khổ nạn Chúa Giêsu + Cầu nguyện
  • 20 giờ 00 – 20 giờ 15 : Tôn vinh Thánh Giá + Kết thúc
BAN ĐẶC TRÁCH GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét