Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VIẾT BÌNH 01/4/1995 -01/4/2012

KỶ NIỆM NGÀY GIỖ

LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VIẾT BÌNH

01/4/1995 -01/4/2012

+ Linh mục Phêrô Nguyễn Viết Bình (Nguyễn Đức Sự), sinh ngày 20/9/1943, tại Xứ Trung Hậu, Hạt Xã Đoài, Giáo phận Vinh.

- Thụ phong linh mục 03/5/1974.

+ Nơi phục vụ

- Linh mục thuộc Giáo phận Kon Tum (trước 30/4/1975).

- Linh mục phó Giáo xứ Vinh Hà sau 30/4/1975 - 1986; Quản nhiệm Giáo xứ Mai Khôi 1983-1988; chánh xứ Giáo xứ Vinh Trung 1986 – 1995.

+ Về Nhà Cha ngày 01/4/1995.

+ Nơi yên nghỉ

- Giáo xứ Vinh Trung, Hạt Bình Giả, Giáo phận Bà Rịa.

Trong ngày giỗ của các cha đã qua đời, theo truyền thống của Giáo phận Bà Rịa tại các nhà thờ đều có thánh lễ cầu nguyện cho các ngài. Xin mọi người cầu nguyện cho Cha Phêrô sớm được hưởng hạnh phúc Quê Trời và xin Cha cũng cầu bầu cho mọi người con dân Xứ Bình thân yêu.

Ban Biên Tập binhgia.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét