Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

GP.LẠNG SƠN: Khai Mạc TuầnThánh

Lạng Sơn - Lúc 10h00’ sáng Chúa Nhật 01/04/2012, Lễ Lá, Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng hân hoan khai mạc Tuần Thánh tại nhà thờ Chính Tòa của Giáo phận.

Cùng với toàn thể Hội Thánh, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng đã khai mạc Tuần Thánh tại Giáo phận bằng nghi thức làm phép lá và kiệu lá ngay trước sân nhà thờ chính tòa. Cùng hiện diện với Đức cha cócác Cha thuộc giáo hạt Lạng Sơn, cùng quí tu sĩ nam nữ, quí Chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận qui tụ về đây và mỗi người đều cầm một cành lá trên tay.

Sau nghi thức làm phép lá, Đức cha Giuse cùng Linh mục đoàn tiến vào nhà thờ chính tòa, theo sau là mọi thành phần dân Chúa. Một cảnh tượng tưng bừng làm sống lại cảnh các trẻ em và dân Do Thái khi xưa tay cầm cành lá long trọng đón rước Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem.

Thánh lễ đồng tế do Đức cha Giuse và các Cha trong giáo hạt Lạng Sơn long trọng cử hành ngay sau đó. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức cha Giuse nêu lên bốn khuôn mặt điển hình trong mùa Chay là Giu-đa, Phê-rô và Ma-đa-lê-na, Đức Giê-su. Giu-đa là con người tội lỗi bán Chúa lấy ba mươi đồng bạc. Sau đó y buồn sầu và tuyệt vọng đi tìm cái chết. Phê-rô và Ma-đa-lê-na cũng phạm tội, nhưng họ biết ăn năn khi nhìn lên Chúa và cậy trông vào lòng thương xót Chúa. Với Đức Giê-su, khuôn mặt của một tội nhân đã gánh lấy tội của toàn thể nhân loại, khuôn mặt của tình thương, tha thứ và là niềm hy vọng cho chúng ta là những tội nhân, biết cậy trông nơi lòng thương xót Chúa như Phê-rô và Ma-đa-lê-na.

Như thế, cùng với toàn thể Giáo Hội, Giáo phận Lạng Sơn hô
m nay hân hoan bước vào Tuần Thánh, cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Đức Giê-su đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng ở trần gian.

LangSon-TuanThanh-01.jpg

LangSon-TuanThanh-02.jpg

LangSon-TuanThanh-03.jpg

LangSon-TuanThanh-04.jpg

LangSon-TuanThanh-05.jpg

LangSon-TuanThanh-06.jpg

LangSon-TuanThanh-07.jpg


nguồn: GiaophanLangSon.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét